Havuz yapım aşamasında ilk olarak mimari proje çizilir. Mimarın teknik bilgileri doğrultusunda ve müşterinin istekleri ne göre havuz tesisatı için proje hazırlanır. Daha sonra projeye uygun statik çizilir. Mühendis ve mimar ile elektromekanik tesisat hesaplanır. Bunun sonucunda aydınlatma ve mekanik tesisat projesi çizilir.

 Tüm projeler hazırlandıktan sonra havuzun yapım aşamaları

 1) Projelerde belirtilen yerde zemin hazırlama işlemleri yapılır.

 2) Zemin sıkıştırma işlemleri havuz tesisatı işleminin ilk aşamasıdır.

 3) Ardından grobeton dökülür. Böylelikle tesisat projesi yapımı başlanmış olmaktadır.

 4) Demir perde sistemi hazırlanır. Bu hazırlık statik projeye göre yapılmaktadır.

 5) Bunun sonucunda filtrasyon tesisatı yerleştirilir. Filtrasyon tesisatı taban betonun içinde kalacak şekilde yerleştirilir ve kontroller yapılır

 6) Daha sonra taban beton dökümü yapılır.

 7) Su kaçağını engellemek için perde beton ile taban beton arasına şişen bant konulur.

 8) Yan perde kalıpları açılır, aydınlatma kabloları projeye uygun yerleştirilir ve lamba boşlukları bırakılır.

 9) Yan perde betonlar dökülür.

 10) Daha sonra denge deposu, makine dairesi üst hasır çelik kalıpları yerleştirilmektedir.

 11) Kapak rezervasyon boşluğu bırakılır ve döşeme üst betonun dökülmesiyle 2. betonarme yapımı tamamlanmış olur.

Kurumsal Takip